Bonfile

Dananın Bel omurlarının iç kısmından sokuma kadar uzanan kemiksiz bölümüdür.

Saklama Koşulları:

Şoklu Olarak: -18 °C

Taze Olarak: 0° ve +4 C°