Tranç

Dana Butun iç kısmında incik kemiği ile çanak kemiği arasında uzanan kemiksiz et bölümüdür.

Saklama Koşulları:

Şoklu Olarak: -18 °C

Taze Olarak: 0° ve +4 C°