Kaburga Rips

Dananın kaburga kısmının kem ikli şeritler halinde kesilmiş halidir.

Saklama Koşulları:

Şoklu Olarak: -18 °C

Taze Olarak: 0° ve +4 C°