Kıyma

Dananın kaburgasından yapılan ettir.

Saklama Koşulları:

Şoklu Olarak: -18 °C

Taze Olarak: 0° ve +2 C°