5li Set

Dana tranç, yumurta, sokum, kontrnua ve nua’dan oluşan bölümüdür.

Saklama Koşulları:

Şoklu Olarak: -18 °C

Taze Olarak: 0° ve +4 C°