Kontrfile

Dana butun 11. sırt omurlarından başlayıp bel omurları hizasından sokuma kadar uzanan kemiksiz et bölümüdür.

Saklama Koşulları:

Şoklu Olarak: -18 °C

Taze Olarak: 0° ve +4 C°